Petanque vereniging

Gelre

Lidmaatschap

Ieder (nieuw) lid kan kiezen tussen een wedstrijd- of een clublicentie.

Clublicentie

Met een clublicentie heeft de speler alleen speelrechten binnen de eigen vereniging. Hij/zij mag alleen deelnemen aan categorie 3 toernooien van de eigen vereniging. Een clublicentie geeft alleen recht op deelname aan interne toernooien en promotietoernooien. Hij/zij mag niet deelnemen aan de Nationale Competitie of Nationale Kampioenschappen.

Wedstrijdlicentie

Een speler met een wedstrijdlicentie kan deelnemen aan alle door de NJBB georganiseerde toernooien inclusief de Nationale Kampioenschappen en de Nationale Competitie. Deze wedstrijdlicentie geeft ook het recht om mee te spelen in officiële door onze of andere clubs georganiseerde toernooien. Ook geeft deze licentie het recht om in het buitenland aan toernooien mee te doen, tenzij anders bepaald.

Jeugdlicentie.

Een jeugdlicentie is voor spelers beneden de leeftijd van 18 jaar, een jeugdlicentie geeft dezelfde rechten als een wedstrijdlicentie.

Soort licentie

Het soort licentie, wedstrijd, jeugd of club, is bepalend voor welke van de bovenstaande competities en/of toernooien het lid speelgerechtigd is. De licentie is uitgevoerd als een plastic kaart voorzien van naam en licentienummer van het lid, alsmede van de naam van de vereniging en het verenigingsnummer. De licentie is geldig voor het lopende jaar.

Belangstelling?

Belangstellende kunnen, om kennis te maken met de vereniging, contact opnemen via dit adres of langskomen op één van onze clubtoernooien.

Contributie 2019

Clublicentie € 45
Wedstrijdlicentie € 65
Jeugdlicentie in overleg

Donateurschap, vrije keuze met een minimum van € 17,50
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.