Afbeelding1.png

Petanquevereniging
Gelre

Privacy verklaring PV Gelre

Wie zijn wij
PV Gelre is een vereniging met als doel het spelen van petanque en het organiseren van activiteiten m.b.t. petanque. Het adres van de speellocatie is Eijerdijk 25a, 8051MR, Hattem en
telefoon: 06 – 22742523. Verdere contactgegevens staan vermeld op www.pv-gelre .nl.
PV Gelre is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het volledige reglement staat ook op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PV Gelre verwerkt persoonsgegevens doordat deze gegevens door leden aan ons zijn verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging.
Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van PV Gelre.

Doel van de persoonsgegevens
PV Gelre verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Inschrijving bij de NJBB en de mogelijke koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.
- Verzenden van onze nieuwsbrief, clubblad en/of rekening.
- Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d.

Delen van persoonsgegevens met derden
PV Gelre deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie vanwege verzending van clubblad, opmaken van de rekening, verzenden van de digitale nieuwsflits en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege het samenstellen van een team e.d.
PV Gelre deelt gegevens niet met andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PV Gelre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Leden hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kan naar de secretaris.
PV Gelre wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PV Gelre neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Publicaties op de website en de media
Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto's op de website, kranten en andere media.
Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de secretaris.